Kies een erkend bedrijf

Het geven van een goed advies en het verantwoord installeren van een haard of kachel vereist veel vakmanschap, feeling en betrouwbaarheid. Kies daarom altijd voor een erkend installateur, die bewezen heeft dat hij over de nodige vakbekwaamheid en kennis beschikt.

Bij Vestia kiest u voor kwaliteit


De Gegarandeerde Kwaliteit van het SVG


Vestia is aangesloten bij het sfeerverwarmingsgilde en dus SVG-detaillist. De SVG-detaillist staat voor ‘Vakmanschap’, ‘Verantwoordelijkheid’ en ‘Veligheid’, waarmee het SVG gegarandeerde kwaliteit kan bieden. ‘Gegarandeerde kwaliteit’ houdt in dat u het recht heeft om een geschil over de kwaliteit van een haard of kachel en de installatie daarvan, voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een advies, wat bindend is voor beide partijen. De branche staat garant dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen.

Erkend Installateur


De branchevereniging Het Sfeerverwarmingsgilde heeft, om consumenten zekerheid te bieden dat een installateur over de juiste kennis en kunde beschikt om haarden en kachels op een goede en veilige manier te installeren, enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een officiële erkenningsregeling voor installateurs van sfeerverwarming (Stichting EVIS). Aan zo’n erkenning kunnen de betere installateurs worden herkend, waarbij u zeker weet dat u met een vakbekwaam bedrijf te maken heeft.

Elk jaar opnieuw worden alle erkende bedrijven door deze stichting beoordeeld of zij nog aan de strenge eisen voor erkenning voldoen. Maar ook tussentijds worden de door erkende bedrijven uitgevoerde of nog in aanbouw zijnde projecten steekproefsgewijze door speciaal opgeleide inspecteurs beoordeeld.

Erkend duurzame energie bedrijf


Op grond van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES) bevordert de Nederlandse overheid dat houtgestookte haarden, kachels en ketels alleen nog worden geïnstalleerd door, of onder toezicht van, een gecertificeerde installateur die in het bezit is van een diploma van een namens de overheid geaccrediteerde vakopleiding.

Erkend DE-bedrijven laten alle door hen verkochte houtgestookte haarden, kachels en ketels installeren door, of onder toezicht van, zo’n gecertificeerde DE-installateur. Ten bewijze hiervan ontvangt u bij de oplevering een door deze gecertificeerde installateur ondertekende verklaring. Zo weet u zeker dat uw toestel is geïnstalleerd door een vakkundig installateur die, om zijn certificering geldig te houden, regelmatig moet deelnemen aan opleidingen en examens die namens de overheid jaarlijks worden gecontroleerd en geaccrediteerd.